Zemědělské obchodní družstvo Ludmírov

Zemědělské obchodní družstvo Ludmírov vzniklo transformací z původního JZD Družba Ludmírov 1992. Struktura zemědělské výroby se nezměnila, celková výměra obhospodařované půdy se postupně snižovala až na dnešních 1561 ha. Ve stavu bylo tehdy základní stádo 120 prasnic a 500 ks dojnic. Chov prasat byl později zrušen a stav dojnic se snížil na 370 ks. Celkový stav skotu je aktuálně 1050 ks. Od roku 1994 se k družstvu přidružila výroba lahůdek ze studené kuchyně. Další významnou činností je podniková kuchyně s rozvozem  teplých jídel v našem okolí. V původním družstvu pracovalo 211  pracovníků a aktuálně máme  celkem 71 stálých zaměstnanců.

Publicita projektu OP PIK

Název projektu: Výměna chladícího zařízení na mléko, ZOD Ludmírov

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0022842

Popis projektu: Projekt „Výměna chladícího zařízení na mléko, ZOD Ludmírov“ je spolufinancován Evropskou unií. Projektem dojde ke snížení energetické náročnosti v podniku žadatele prostřednictvím modernizace systému chlazení mléka. Stávající technologie bude nahrazena novým chladícím tankem a kondenzačními jednotkami. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.

Zemědělské obchodní družstvo Ludmírov

Rostlinná výroba

Našim základním zemědělským odvětvím je rostlinná výroba.

Živočišná výroba

Významnou součástí naší zemědělské výroby je i živočišná výroba.

Výroba lahůdek

Od roku 1994 se specializujeme na výrobu lahůdek ze studené kuchyně.

Stravování

Pro veřejnost zajišťujeme také dodání jídel z teplé kuchyně.

Rostlinná výroba

Naší hlavní rostlinou komoditou jsou obiloviny, olejniny, luskoviny,  pícniny. Tyto plodiny jsou hlavní součástí rostlinné výroby a to jak v potravinářské tak v krmné kvalitě. Krmné obiloviny jsou zpracovávány ve vlastní míchárně krmiv pro krmení skotu. Dále pěstujeme vojtěšku, jetelotrávy na orné půdě a travní porosty  na loukách a pastvinách pro výrobu konzervovaných krmiv k výživě stáda skotu.

Celková výměra naší zemědělské půdy je aktuálně 1562  ha. z toho je 480 ha. trvalých travních porostů.

Co pěstujeme

Nejrozšířenější skupinou pěstovaných plodin jsou obilniny. Patří k nim především pšenice, sladovnický ječmen, žito a tritikale. Další důležitou plodinou jsou olejniny, zejména řepka a mák. Zdrojem krmiv pro náš dobytek jsou jeteloviny, vojtěška, travní porosty
a kukuřice. Tyto plodiny jsou vesměs silážovány nebo sušeny na seno. 

 

Kde pěstujeme

Hospodaříme na hranicích  Olomouckého, Jihomoravského a Východočeského kraje, na severním okraji Českomoravské vrchoviny.

Živočišná výroba

Chováme stádo červenostrakatého skotu, především pro produkci mléka a  masa. Specializujeme se na chov červenostrakatého  skotu. Celkem chováme 1 050 ks skotu, v současné době máme v základním stádě 370 ks dojnic, 360 ks jalovic a 370 ks hovězího žíru. Stáj pro dojnice byla rekonstruována v roce 1998 a veškerý skot je chován ve volných stájích. Každoročně realizujeme prodej vysokobřezích jalovic, především mimo EU.

Koho zásobujeme

Mléko dodáváme do mlékárny ITALAT v Blatnici pod Svatým Antonínkem na výrobu mozzarely. Býky prodáváme z větší části mimo republiku, částečně na tuzemská  jatka.

Výroba lahůdek Konice

Naše lahůdky vyrábíme podle původních receptur, jejichž základem jsou naše dřívější zkušenosti. Vždy dbáme na čerstvost a kvalitu surovin a polotovarů, které používáme. Konzervanty používáme takové, které jsou založeny na přírodní bázi a jejich použití je vždy v doporučeném množství.

Naše společnost vyrábí široký sortiment lahůdek ze studené kuchyně. U nás potěšíme všechny milovníky této kuchyně. Naše lahůdky zahrnují  chlebíčky, bulky, bagety, saláty, pomazánky a obložené mísy. Také vás může zaujmout široká nabídka aspiků, obložených vajec a nakládaných utopenců vč. rybích oček. Lahůdky jsou vyráběny denně čerstvé, jak do maloobchodu, tak na osobní objednávku.

Naše nabídka lahůdek

Obložené chlebíčky

U nás nejdete pestrý výběr klasických chlebíčků, ale i jejich XL varianty.

Saláty a pomazánky

Denně vyrábíme čerstvou nabídku salátů
a pomazánek.

Obložené mísy a talíře

Obložené mísy připravujeme na míru
v různých velikostech a variantách.

Stravování

V naší vývařovně vaříme především, jak pro současné i bývalé zaměstnance, tak i pro okolní podniky včetně domovů pro seniory.

Zde najdete aktuální jídelníček pro tento týden. Jídlo si lze odnést v jídlonosičích osobně nebo si je lze vyzvednout v našich svozových výdejnách.

Máte zájem o jídla z naší kuchyně, neváhejte a kontaktujte nás na telefonním čísle:
582 383 102

Označování alergenů v potravinách je legislativně stanoveno od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem. Legislativa: EU-2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena nařízením 1169/2011 EU článek 21 ČR – Vyhláška 113/205 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových výrobků, §8 odst.10. Z tohoto nařízení vyplývá povinnost provozovatelů společného stravování informovat spotřebitele o tom, zda se v pokrmu vyskytují látky způsobující alergie, jejichž seznam je v Nařízení EU č.1169/2011 přímo uveden. Provozovnám společného stravování je uloženo jasně a zřetelně označit, zda je v pokrmu přítomna alergenní složka, uvedená ve zmíněném seznamu legislativně značených potravin. Jedná se především o informaci pro osoby trpící potravinovou alergií, které musí tyto potraviny ze svého jídelníčku vynechat. Označit přítomnost alergenů je možno přímo na jídelním lístku jak v papírové tak elektronické podobě číslem označujícím alergen u daného jídla. 

 

Seznam alergenů

 

01 – Obiloviny obsahující lepek

02 – Korýši

03 – Vejce 

04 – Ryby

05 – Arašídy (podzemnice olejná)

06 – Sójové boby (sója)

07 – Mléko

08 – Ořechy, madle, pistácie

09 – Celer

10 – Hořčice

11 – Sezamová semena

12 – Oxid siřičitý a siřičitany

13 – Vlčí bob

14 – Měkkýši

Kontaktujte nás

V případě zájmu nás můžete kontaktovat na uvedených telefonních číslech nebo nás můžete kontaktovat e-mailem.

ZEMĚDĚLSKÉ OBCHODNÍ DRUŽSTVO LUDMÍROV

582 383 102

zodludmirov@volny.cz

Ludmírov 2, 798 55 Hvozd

PROVOZOVNA KONICE - VÝROBA LAHŮDEK

582 396 926

777 761 288

lahudkyjesenec@volny.cz

Husova 677, 798 52 Konice