Zemědělské obchodní družstvo Ludmírov

Zemědělské obchodní družstvo Ludmírov vzniklo transformací z původního JZD Družba Ludmírov 1992. Struktura zemědělské výroby se nezměnila, celková výměra obhospodařované půdy se postupně snižovala až na dnešních 1561 ha. Ve stavu bylo tehdy základní stádo 120 prasnic a 500 ks dojnic. Chov prasat byl později zrušen a stav dojnic se snížil na 370 ks. Celkový stav skotu je aktuálně 1050 ks. Od roku 1994 se k družstvu přidružila výroba lahůdek ze studené kuchyně. Další významnou činností je podniková kuchyně s rozvozem  teplých jídel v našem okolí. V původním družstvu pracovalo 211  pracovníků a aktuálně máme  celkem 71 stálých zaměstnanců.

Zemědělské obchodní družstvo Ludmírov

Rostlinná výroba

Našim základním zemědělským odvětvím je rostlinná výroba.

Živočišná výroba

Významnou součástí naší zemědělské výroby je i živočišná výroba.

Výroba lahůdek

Od roku 1994 se specializujeme na výrobu lahůdek ze studené kuchyně.

Stravování

Pro veřejnost zajišťujeme také dodání jídel z teplé kuchyně.

Rostlinná výroba

Naší hlavní rostlinou komoditou jsou obiloviny, olejniny, luskoviny,  pícniny. Tyto plodiny jsou hlavní součástí rostlinné výroby a to jak v potravinářské tak v krmné kvalitě. Krmné obiloviny jsou zpracovávány ve vlastní míchárně krmiv pro krmení skotu. Dále pěstujeme vojtěšku, jetelotrávy na orné půdě a travní porosty  na loukách a pastvinách pro výrobu konzervovaných krmiv k výživě stáda skotu.

Celková výměra naší zemědělské půdy je aktuálně 1562  ha. z toho je 480 ha. trvalých travních porostů.

Co pěstujeme

Nejrozšířenější skupinou pěstovaných plodin jsou obilniny. Patří k nim především pšenice, sladovnický ječmen, žito a tritikale. Další důležitou plodinou jsou olejniny, zejména řepka a mák. Zdrojem krmiv pro náš dobytek jsou jeteloviny, vojtěška, travní porosty
a kukuřice. Tyto plodiny jsou vesměs silážovány nebo sušeny na seno. 

 

Kde pěstujeme

Hospodaříme na hranicích  Olomouckého, Jihomoravského a Východočeského kraje, na severním okraji Českomoravské vrchoviny.

Živočišná výroba

Chováme stádo červenostrakatého skotu, především pro produkci mléka a  masa. Specializujeme se na chov červenostrakatého  skotu. Celkem chováme 1 050 ks skotu, v současné době máme v základním stádě 370 ks dojnic, 360 ks jalovic a 370 ks hovězího žíru. Stáj pro dojnice byla rekonstruována v roce 1998 a veškerý skot je chován ve volných stájích. Každoročně realizujeme prodej vysokobřezích jalovic, především mimo EU.

Koho zásobujeme

Mléko dodáváme do mlékárny ITALAT v Blatnici pod Svatým Antonínkem na výrobu mozzarely. Býky prodáváme z větší části mimo republiku, částečně na tuzemská  jatka.

Výroba lahůdek Konice

Naše lahůdky vyrábíme podle původních receptur, jejichž základem jsou naše dřívější zkušenosti. Vždy dbáme na čerstvost a kvalitu surovin a polotovarů, které používáme. Konzervanty používáme takové, které jsou založeny na přírodní bázi a jejich použití je vždy v doporučeném množství.

Naše společnost vyrábí široký sortiment lahůdek ze studené kuchyně. U nás potěšíme všechny milovníky této kuchyně. Naše lahůdky zahrnují  chlebíčky, bulky, bagety, saláty, pomazánky a obložené mísy. Také vás může zaujmout široká nabídka aspiků, obložených vajec a nakládaných utopenců vč. rybích oček. Lahůdky jsou vyráběny denně čerstvé, jak do maloobchodu, tak na osobní objednávku.

Naše nabídka lahůdek

Obložené chlebíčky

U nás nejdete pestrý výběr klasických chlebíčků, ale i jejich XL varianty.

Saláty a pomazánky

Denně vyrábíme čerstvou nabídku salátů
a pomazánek.

Obložené mísy a talíře

Obložené mísy připravujeme na míru
v různých velikostech a variantách.

Stravování

V naší vývařovně vaříme především, jak pro současné i bývalé zaměstnance, tak i pro okolní podniky včetně domovů pro seniory.

Zde najdete aktuální jídelníček pro tento týden. Jídlo si lze odnést v jídlonosičích osobně nebo si je lze vyzvednout v našich svozových výdejnách.

Máte zájem o jídla z naší kuchyně, neváhejte a kontaktujte nás na telefonním čísle:
582 383 102

Označování alergenů v potravinách je legislativně stanoveno od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem. Legislativa: EU-2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena nařízením 1169/2011 EU článek 21 ČR – Vyhláška 113/205 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových výrobků, §8 odst.10. Z tohoto nařízení vyplývá povinnost provozovatelů společného stravování informovat spotřebitele o tom, zda se v pokrmu vyskytují látky způsobující alergie, jejichž seznam je v Nařízení EU č.1169/2011 přímo uveden. Provozovnám společného stravování je uloženo jasně a zřetelně označit, zda je v pokrmu přítomna alergenní složka, uvedená ve zmíněném seznamu legislativně značených potravin. Jedná se především o informaci pro osoby trpící potravinovou alergií, které musí tyto potraviny ze svého jídelníčku vynechat. Označit přítomnost alergenů je možno přímo na jídelním lístku jak v papírové tak elektronické podobě číslem označujícím alergen u daného jídla. 

 

Seznam alergenů

 

01 – Obiloviny obsahující lepek

02 – Korýši

03 – Vejce 

04 – Ryby

05 – Arašídy (podzemnice olejná)

06 – Sójové boby (sója)

07 – Mléko

08 – Ořechy, madle, pistácie

09 – Celer

10 – Hořčice

11 – Sezamová semena

12 – Oxid siřičitý a siřičitany

13 – Vlčí bob

14 – Měkkýši

Kontaktujte nás

V případě zájmu nás můžete kontaktovat na uvedených telefonních číslech nebo nás můžete kontaktovat e-mailem.

ZEMĚDĚLSKÉ OBCHODNÍ DRUŽSTVO LUDMÍROV

582 383 102

zodludmirov@volny.cz

Ludmírov 2, 798 55 Hvozd

PROVOZOVNA KONICE - VÝROBA LAHŮDEK

582 396 926

777 761 288

lahudkyjesenec@volny.cz

Husova 677, 798 52 Konice