Aktuální jídelníček najdete v sekci Aktuality- rubrika „Jídelníčky“.

seznam alergenů

Označování alergenů v potravinách je legislativně stanoveno od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem. Legislativa: EU-2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena nařízením 1169/2011 EU článek 21 ČR – Vyhláška 113/205 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových výrobků, §8 odst.10. Z tohoto nařízení vyplývá povinnost provozovatelů společného stravování informovat spotřebitele o tom, zda se v pokrmu vyskytují látky způsobující alergie, jejichž seznam je v Nařízení EU č.1169/2011 přímo uveden. Provozovnám společného stravování je uloženo jasně a zřetelně označit, zda je v pokrmu přítomna alergenní složka, uvedená ve zmíněném seznamu legislativně značených potravin. Jedná se především o informaci pro osoby trpící potravinovou alergií, které musí tyto potraviny ze svého jídelníčku vynechat. Označit přítomnost alergenů je možno přímo na jídelním lístku jak v papírové tak elektronické podobě číslem označujícím alergen u daného jídla. Seznam alergenů bude uveden přímo na jídelním lístku a na webových stránkách „zodludmirov.cz“,v záložce „STRAVOVÁNÍ“.